ATENDENDO ÁS ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Deputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicado o 28/03/2020.

Novas medidas previstas polo goberno español en materia de maiores restricións na mobilidade para as empresas que non sexan servizos esenciais, que serán de aplicación desde o día 30 de marzo 2020 (pendente de publicación BOE)

Os centros Nacionais e Territoriais de forGA atenderán de xeito telemático calquera necesidade improrrogábel nos seguintes correos electrónicos:

Departamento Contacto
Xerente xerente@forga.gal
ÁREA ECONÓMICA e Centro Territorial Vigo economica@forga.gal
DEPARTAMENTO LABORAL laboral@forga.gal
DEPARTAMENTO INFORMÁTICO informatica@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL NORTE (Oleiros e Narón): dt.norte@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL CENTRO (Ames - Milladoiro): dt.centro@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL SUL (Pontevedra - Ponte Caldelas): dt.sul@forga.gal
CENTRO TERRITORIAL Ourense: ct.ourense@forga.gal

GRAZAS POLA COMPRENSIÓN E SOLIDARIEDADE. SAÚDE E ÁNIMO

Quen somos ?

Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza.

A Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza (FORGA) foi promovida por iniciativa da Confederación Intersindical Galega (CIG); organización coa que, hoxendía, colabora en diversos ámbitos: a formación, o emprego, a orientación, a investigación, etc.

A súa constitución tivo lugar en Vigo, o 4 de xulho de 1996, publicándose no Diario Oficial de Galiza do 14 de outubro de 1996. Posteriormente, a organización fundacional foi reconhecida e declarada de interese galego, por Orde do 27 de novembro de 1996, publicada no Diario Oficial de Galiza do 16 de decembro, da Conselharía de Familia, Mulher e Xuventude da Xunta de Galiza.

Anualmente, prográmanse e organízanse múltiplas accións formativas, a través de diversos planos e proxectos de formación, cooperación e investigación, co fin de ofertar e desenvolver uns servizos de cualidade, axeitados ás necesidades actuais e futuras do mercado laboral galego. No capítulo de instalacións, a FORGA dispón dumha importante rede de Centros homologados de formación en toda Galiza. Tal rede está dotada e situada inmelhorabelmente para abordar os novos desafíos da formación profesional para o emprego en Galiza.

A equipa humana e profesional da fundación, mais 60 persoas entre persoal docente, de administración e xestión, ten adquirido umha ampla experiencia e capacidade de trabalho; adaptándose, darreo, ás diversas mudanzas normativas e lexislativas implementadas e impostas, neste sector, polas distintas administracións.

A entidade mantén umha dupla estrutura operativa: nacional e territorial. A estrutura nacional divídese en tres grandes áreas de trabalho: Proxectos e Coordinación Pedagóxica, Asuntos Económicos e Planificación e Programación da Execución. A estrutura territorial, pola súa banda, desdóbrase en tres Delegacións: Norte (A Corunha e Ferrolterra), Sul (Vigo, Pontevedra e Ourense) e Centro (Compostela).

A dirección da fundación é exercida por un Padroado, composto por oito persoas, un/ha Apoderado/a xeral, designado polo proprio Padroado e umha equipa de dirección, integrada por tres trabalhadores/as da fundación.

forGA