ATENDENDO ÁS ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Deputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicado o 28/03/2020.

Novas medidas previstas polo goberno español en materia de maiores restricións na mobilidade para as empresas que non sexan servizos esenciais, que serán de aplicación desde o día 30 de marzo 2020 (pendente de publicación BOE)

Os centros Nacionais e Territoriais de forGA atenderán de xeito telemático calquera necesidade improrrogábel nos seguintes correos electrónicos:

Departamento Contacto
Xerente xerente@forga.gal
ÁREA ECONÓMICA e Centro Territorial Vigo economica@forga.gal
DEPARTAMENTO LABORAL laboral@forga.gal
DEPARTAMENTO INFORMÁTICO informatica@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL NORTE (Oleiros e Narón): dt.norte@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL CENTRO (Ames - Milladoiro): dt.centro@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL SUL (Pontevedra - Ponte Caldelas): dt.sul@forga.gal
CENTRO TERRITORIAL Ourense: ct.ourense@forga.gal

GRAZAS POLA COMPRENSIÓN E SOLIDARIEDADE. SAÚDE E ÁNIMO

Competencias Clave

Qué son as competencias clave ?

Son os requisitos formativos que asegurarán que os alumnos posúen os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento os cursos correspondentes aos novos certificados de profesionalidade de nivel de cualificación 2 e 3.

Para o acceso dos alumnos aos certificados de profesionalidade de nivel 1 non se esixen requisitos de acceso.

Anualmente, prográmanse e organízanse múltiplas accións formativas, a través de diversos planos e proxectos de formación, cooperación e investigación, co fin de ofertar e desenvolver uns servizos de cualidade, axeitados ás necesidades actuais e futuras do mercado laboral galego. No capítulo de instalacións, a FORGA dispón dumha importante rede de Centros homologados de formación en toda Galiza. Tal rede está dotada e situada inmelhorabelmente para abordar os novos desafíos da formación profesional para o emprego en Galiza.

Estas competencias clave comprenden un conxunto de contidos xerais de formación básica en diferentes áreas de coñecemento.

Convotorias

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave

forGA