ATENDENDO ÁS ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Deputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicado o 28/03/2020.

Novas medidas previstas polo goberno español en materia de maiores restricións na mobilidade para as empresas que non sexan servizos esenciais, que serán de aplicación desde o día 30 de marzo 2020 (pendente de publicación BOE)

Os centros Nacionais e Territoriais de forGA atenderán de xeito telemático calquera necesidade improrrogábel nos seguintes correos electrónicos:

Departamento Contacto
Xerente xerente@forga.gal
ÁREA ECONÓMICA e Centro Territorial Vigo economica@forga.gal
DEPARTAMENTO LABORAL laboral@forga.gal
DEPARTAMENTO INFORMÁTICO informatica@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL NORTE (Oleiros e Narón): dt.norte@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL CENTRO (Ames - Milladoiro): dt.centro@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL SUL (Pontevedra - Ponte Caldelas): dt.sul@forga.gal
CENTRO TERRITORIAL Ourense: ct.ourense@forga.gal

GRAZAS POLA COMPRENSIÓN E SOLIDARIEDADE. SAÚDE E ÁNIMO

Certificados de Profesionalidade

Un certificado de profesionalidade é un documento que acredita a un traballador ou traballadora nunha cualificación profesional do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais.

Son emitidos polo Servicio Público de Emprego (SEPE) ou, no seu caso, polas Comunidades Autónomas, e teñen validez en todo o territorio.

Posuír un certificado de profesionalidade supón incrementar o teu curriculum profesional, xa que, ao ser un documento oficial, valórase en calquer proceso de selección que convoquen as Administracións Públicas, e acredítate profesionalmente ante a empresa privada.

Requisitos de acceso á formación certificados profesionalidade: PDF


Guías de Obtención de Titulacións de FP a partires da experiencia profesional:

A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as competencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.


Trámites obter a Expedición dun Certificado de Profesionalidade: PDF

forGA