ATENDENDO ÁS ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Deputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicado o 28/03/2020.

Novas medidas previstas polo goberno español en materia de maiores restricións na mobilidade para as empresas que non sexan servizos esenciais, que serán de aplicación desde o día 30 de marzo 2020 (pendente de publicación BOE)

Os centros Nacionais e Territoriais de forGA atenderán de xeito telemático calquera necesidade improrrogábel nos seguintes correos electrónicos:

Departamento Contacto
Xerente xerente@forga.gal
ÁREA ECONÓMICA e Centro Territorial Vigo economica@forga.gal
DEPARTAMENTO LABORAL laboral@forga.gal
DEPARTAMENTO INFORMÁTICO informatica@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL NORTE (Oleiros e Narón): dt.norte@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL CENTRO (Ames - Milladoiro): dt.centro@forga.gal
DELEGACIÓN TERRITORIAL SUL (Pontevedra - Ponte Caldelas): dt.sul@forga.gal
CENTRO TERRITORIAL Ourense: ct.ourense@forga.gal

GRAZAS POLA COMPRENSIÓN E SOLIDARIEDADE. SAÚDE E ÁNIMO

Información Económica e Xurídica da Fundación

 • Contratos subscritos pola fundación con AAPP ou derivados de subvencións públicas

  Deputación de Pontevedra

  Adxudicación, mediante procedemento aberto, do “Servizo de Formación en segunda convocatoria no marco do proxecto DepoIntegra Xoven da convocatoria 2017 de Axudas do Fondo Social Europeo, destinadas á integración sostible de persoas mozas no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil”.

  Lote 5: Actividades auxiliares de almacén (170 horas) Módulo de prácticas profesionais non laborais do certificado de profesionalidade (40 horas) +25 horas de alfabetización informática online + 50 horas de Inglés básico presencial + 10 horas técnicas de busca de emprego ou autoemprego online + 10 horas igualdade de oportunidades online, por 17.000 €.


  Concello de Pontevedra

  CONTRATACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA BENESTAR SOCIAL E PROMOCIÓN ECONÓMICA (ILES) DO CONCELLO DE PONTEVEDRA.

  Dous cursos do certificado de profesionalidade “Actividades auxiliares de almacén” e dous cursos de “Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais”. 34.900 €.

 • Convenios subscritos pola fundación

  Non hai na actualidade.

 • Relación de subvencións concedidas á fundación

  AFD

  ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301K).

  Realización de 5 certificados de profesionalidade en Ourense, importe 279.864 €. Realización de 12 certificados de profesionalidade na Coruña, importe 680.010,60 €. Realización de 11 certificados de profesionalidade en Pontevedra, importe 615.695,75 €.


  Formación Continua

  ORDE do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

  16 accións formativas do Plan Transversal por 179.663,75 € e 5 accións formativas do Plan sectorial da Construción por 81.360 €.


  IOBE

  SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN LABORAL, 2018-2019. TR331A: 6 orientadoras, 150.000 €

  SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN LABORAL, sentenza 2010. TR331A: 1 orientadora e 2 técnicos de apoio, 81.358,03 €.

  SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE ORIENTACIÓN LABORAL, sentenza 2014. TR331A: 8 orientadoras, 160.000 €

 • Orzamentos da fundación

  Orzamentos 2018

  Orzamentos 2018

forGA